การบูร
เถาเอ็นอ่อน

โคคลาน

รายละเอียด

ชื่อไทย : โคคลาน

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 150.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mallotus repandus (Rottlet) Müll. Arg.
ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE
สรรพคุณ: ลำต้น แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย