คนทิสอทะเล
ว่านธรณีสาร

เจตมูลเพลิงแดง

รายละเอียด

ชื่อไทย : เจตมูลเพลิงแดง

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 50.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plumbago indica L.
ชื่อวงศ์ : PLUMBAGINACEAE
สรรพคุณ : รากแห้ง ขับประจำเดือน บำรุงธาตุ รักษาโรคริดสีดวงทวาร