ทับทิม
สำมะงา

หนุมานประสานกาย

รายละเอียด

ชื่อไทย : หนุมานประสานกาย

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 50.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schefflera leucantha R. Vig.
ชื่อวงศ์ : ARALIACEAE
สรรพคุณ: ใบสด แก้ไอ ห้ามเลือด สมานแผล