หนุมานประสานกาย
ช้าพลู

สำมะงา

รายละเอียด

ชื่อไทย : สำมะงา

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 50.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Volkameria inermis L.
ชื่อวงศ์ : LAMIACEAE
สรรพคุณ: ใบ รักษาโรคผิวหนังผื่นคัน