กลุ่มผู้ศึกษาสมุนไพรด้านแพทย์แผนไทย เข้าศึกษาสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มผู้ศึกษาสมุนไพรด้านแพทย์แผนไทย เข้าศึกษาสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดหลักสูตรภาคฤดูร้อน “Sawasdee Thailand 2022:Resilient Life & Sustainable Society”

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักศึกษาจากหลักสูตรภาคฤดูร้อน “Sawasdee Thailand 2022:Resilient Life & Sustainable Society” โดยเป็นนักศึกษาชาวต่างประเทศจาก National University of Singapore (NUS) และ University of Hong Kong จำนวน 42 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ซึ่งนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ได้แก่ กิจกรรมเดินชมสมุนไพรในลานนานาสมุนไพร เล่นเกมส์ในห้องนิทรรศการ “สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” และนั่งรถรางชมสวนสมุนไพร โดยมี ดร.สุนิสา แสงวิโรจนพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ และทีม ให้การต้อนรับ