ตานหม่อน
ขลู่

ทองพันชั่ง

รายละเอียด

ชื่อไทย : ทองพันชั่ง

ข้อมูลสินค้า ราคาต้นละ 30.00 บาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz
ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE
สรรพคุณ: ใบสด/ราก แก้กลากเกลื้อน และพิษแมลงกัดต่อย