ข่าวเดือนกันยายน ปี65

30 กันยายน 202230

จัดการงานเกษียณแล้ว แต่ยังพบลุงอ่ำได้ที่สิรีรุกขชาติเสมอ

29 กันยายน 202230

พิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดลและเกียรติบัตรแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลและลูกจ้าง ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

29 กันยายน 202230

ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

28 กันยายน 202230

ห้องเรียนธรรมชาติ เรียนรู้เรื่องสมุนไพรและเภสัชวัตถุ สไตล์…ลุงอ่ำ

28 กันยายน 202230

ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

24 กันยายน 202230

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565

23 กันยายน 202230

ถึงจะเกษียณ (ตามอายุงาน) แต่!! ลุงอ่ำยังอยู่กับเราที่สิรีฯ เตรียมพบกับข่าวดีได้เลยน๊าา

23 กันยายน 202230

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติขอนำภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในส่วนของบูธศูนย์ประสาน อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยมหิดล มาฝากทุก ๆ ท่าน

23 กันยายน 202230

ห้องเรียนธรรมชาติ เรียนรู้เรื่องสมุนไพร ศึกษาสมุนไพร สไตล์ลุงอ่ำ ยังมีอยู่นะจ้ะ

22 กันยายน 202230

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

21 กันยายน 202230

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

21 กันยายน 202230

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร

20 กันยายน 202230

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ในฐานะศูนย์ประสาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. : ประโยชน์แท้แก่มหาชน

16 กันยายน 202230

ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

10 กันยายน 202230

SIREEPARK TOUR ณ เซ็นทรัล ศาลายา

9 กันยายน 202230

ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.)

6 กันยายน 202230

มามะ มาจอยกัน จอยกัน อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติเปิด Walk-IN แล้วนะ !!

5 กันยายน 202230

ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรภาคฤดูร้อน “Sawasdee Thailand 2022 [batch 3]: Thai Culture”

4 กันยายน 202230

ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสรรพวิทยาคม

2 กันยายน 202230

ยินดีต้อนรับคณะบุคลากรจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง